domingo, 20 de febrero de 2011

The $ocial Riot Machine$

Riots star!!!! Gomi gomi gouhou wa? Gomigomi gomigomigee.                                    
Densen de waai, kuroukuri, concord roshi ee rafaa! 
Minna rafaa! Raamen kure rafaa! Mizu, why? Kuroumin, koukou n toki no wasshoi! 
Fashion sense no balance o today!


"gyaran" tte no wa honki kai? Waiwai turuukokku bai
Kokusoubiko..kowai! Dame demo hoshii! 
Kabi soubiko..kowai!                                                   
Kimi no manshon nugi nugi maguwai! 
Manmankou shite waki ke! Wa.wa.wa.wa.shagii ma ni, dairi mawarima~su!

Ka ~renda~ yukyaffe rakke masshi kemakke mekkera yappa rappa                                         
yappashi kappe dappe kudappe sekkeda geppe rappa                                               
yappashi rappe katou tsugyappe kappe reppe rappa                                                           
yappashi kappe dappe? Kubahha desse gepperraai                                                                      
ningen da waai, kuroushi, koukou no roshi. Ieya! 

Pinku no birabira monde kure yo manshon nengen ugoitara hyakumanen juuden waai, to roshi, 
concord reeshon ui chashanbanbanbangyan rendan baka bowakawooi                                                         
manko no birabira rock way! Shaban shinda walk way!                                                  
Chanman rokuro way kuuei way wei baishuumeirobunku way!                                    
Shinshuku no kuro baichekyu wai & manko no midare kukkuwai manko no
Reberuu gugou shaayabaa bekyuu way!
Kyaaashuuu uwaaaaaaaaiihh.                                      

Uuh riots!                                                                  

Uooh chie no wai 9 waa meitee.. Eigo raamen dabe naa?                                                                       
Uooh shinobu wai kyuu waa kyuu waa. Eigo reaweeeei.

Waaaaaaaaaaa!!!!!!!!!111                              
ka~renda~~ yukyaffe rakke masshi kemakke mekkera yappa rappa                                        
yappashi kappe dappe kudappe sekkeda geppe rappa                                                             
yappashi rappe katou tsugyappe kappe reppe rappa                                                         
yappashi kappe dappe? Kubahha desse gepperraai
1-2-3-4-3-2-1-jaaa... Waaaahh
Gomi gomi gouhou wa? Gomigomi gomigomigee.                                                                                            We can why? Rin'a manko mankan wa, miru yo!                                                                          
Miru baka no kao o bangumarii.                            
Fuck on the melon soda! Iro no green! 
We can why? Sweety! 
Back on the break!  
Otosu konsonshare reii no waiouraaaaai!


Uuh riots!


Uooh chie no wai 9 waa meitee.. 
Eigo raamen dabe naa?                                                             
Uooh shinobu wai kyuu waa kyuu waa. Eigo reaweeeei.
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!
Yuu raisu!! Umai!! Amai!! Yabaaaaaaaaaai!! Rasshaa!?

*Nota: esta letra no es letra oficial, uno de nuestros administradores la logro sacar a oido conforme escucho la canción

No hay comentarios:

Publicar un comentario